Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy

Để chuyển miền GoDaddy của bạn sang nhà đăng ký khác, bạn có thể cần một mã ủy quyền (được xem là mã EPP hoặc khóa chuyển). Một mã xác thực là bảo mật phụ để xác nhận bạn sở hữu tên miền. Bạn sẽ cần xóa Đăng ký được bảo vệ trước khi bạn có thể yêu cầu một mã xác thực.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Vui lòng nhấp vào miền bạn sẽ chuyển để truy cập trang Cài đặt Miền.
  3. Cuộn xuống phần Cài đặt thêm và chọn Lấy mã ủy quyền.
    Nhấp vào để lấy mã xác thực

    Lưu ý: Nếu tùy chọn này hiển thị Tắt, miền của bạn có thể còn trong 60 ngày đăng ký hoặc còn một chuyển miền trước đó hoặc bạn chọn áp dụng khóa chuyển 60 ngày sau khi Thay đổi người đăng ký.

  4. Mã xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email quản trị của bạn. Bạn không nhớ địa chỉ email của mình? Xin vui lòng xem lại thông tin liên hệ miền của bạn.

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.