Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy

Bạn sẽ cần tới mã ủy quyền (còn gọi là mã xác thực hoặc mã EPP) trước khi chuyển miền khỏi GoDaddy. Bạn sẽ không thể chuyển miền đi nếu miền mới đăng ký hoặc chuyển chưa được 60 ngày hoặc nếu miền đang bị khóa 60 ngày sau khi cập nhật thông tin liên hệ miền. Bạn vẫn có thể lấy được mã ủy quyền trong các trường hợp này và cho nhiều miền cùng một lúc bằng cách tạo danh sách có thể xuất.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn miền bạn sẽ chuyển để truy cập trang Cài đặt miền.
  3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Chuyển miền đi khỏi GoDaddy. Tùy chọn hiển thị trạng thái tắt? Hãy tạo và tải xuống danh sách có thể xuất.
  4. Xem kỹ danh sách kiểm tra khi chuyển miền, rồi chọn Tiếp tục chuyển.
  5. Chọn Nhấp vào đây để xem Mã ủy quyền.
  6. Chọn Sao chép vào bảng tạm để sao chép mã ủy quyền. Chúng tôi cũng sẽ gửi email kèm mã ủy quyền của bạn tới địa chỉ email quản trị trên tên miền của bạn.
  7. Chọn Quay lại danh sách miền để quay lại danh sách miền của bạn hoặc chọn Hủy chuyển để quay lại trang Cài đặt miền.

Bước có liên quan

  • Cung cấp mã ủy quyền cho nhà đăng ký mới của bạn để tiếp tục quá trình chuyển miền đi khỏi GoDaddy.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.