Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Domains Trợ giúp

Get an authorization code to transfer my domain to GoDaddy

To transfer a domain name from your current domain registrar to GoDaddy, you will need an authorization code (also known as an EPP code or transfer key). This code is provided by your current domain registrar. If your domain is already registered with GoDaddy, you can transfer your domain name to another registrar.

Each registrar has their own process for providing or displaying the authorization code for domains. You may be able to locate your code within your account at your registrar, or you might receive the authorization code to the administrative contact's email address for your domain name. We recommend reviewing the process with your current registrar to obtain your authorization code.

Related step

More info

Liên quan đến cộng đồng

jixiaowei's Avatar
Authorization code for transfer is invalid

2 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

nulledfire's Avatar
Authorization Code Incorrect for a transfer from GoDaddy

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

viendinh's Avatar
Requesting an EPP code for a domain transfer

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Phong_Nguyen's Avatar
Where to enter Authorization code?

6 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

bakerjim75's Avatar
Requesting an EPP code

6 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng