Nhận Mã ủy quyền để Chuyển tên miền của bạn

LƯU Ý: Chúng tôi đã tắt dịch vụ đăng ký mới và chuyển miền .tc và .vg đến chúng tôi cho đến khi được thông báo thêm. Chúng tôi sẽ kích hoạt lại các dịch vụ này sau khi giải quyết xong các vấn đề với đối tác đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ gia hạn và chuyển miền đi không bị ảnh hưởng.

Một số cơ quan đăng ký tên miền gán mã ủy quyền (còn gọi là mã EPP hay khóa chuyển) cho các tên miền khi bạn đăng ký. Mã ủy quyền là duy nhất với cấp độ bảo mật cao hơn, giúp bảo vệ tên miền không bị chuyển trái phép.

Khi bạn đăng ký tên miền mới với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ mã ủy quyền của bạn, nếu có. Nếu tên miền của bạn yêu cầu mã ủy quyền, bạn phải sử dụng mã ủy quyền đó để chuyển tên miền sang một nhà đăng ký khác.

Nếu bạn cần mã ủy quyền để chuyển tên miền cho chúng tôi, hãy xem Làm cách nào để tôi lấy được một mã ủy quyền để chuyển tên miền của tôi cho bạn?

Nhận Mã ủy quyền qua Email (Tên miền hoạt động)

Đối với hầu hết các tên miền, chúng tôi có thể gửi mã ủy quyền trực tiếp đến địa chỉ email liên hệ quản trị (quản trị viên). Nếu bạn có tên miền .au, chúng tôi sẽ gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email liên hệ của người đăng ký như nó hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois. Để cập nhật địa chỉ email, xem Thay đổi thông tin liên hệ miền .

Để nhận mã ủy quyền qua email (Tên miền hoạt động)

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Nhấp vào tên miền
 4. Ở cuối trang, trong mục Mã ủy quyền , nhấp Gửi mã của tôi qua email.
 5. Nhấp Gửi.

Nhận Mã ủy quyền qua Email (Tên miền đã hết hạn)

Nếu tên miền của bạn đã hết hạn những vẫn ở trạng thái có thể khôi phục được, chúng tôi có thể gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email liên hệ quản trị (quản trị viên) cho tên miền đó. Nếu bạn có tên miền .au, chúng tôi sẽ gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email liên hệ của người đăng ký như nó hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois. Để cập nhật địa chỉ email đó, trước hết bạn phải khôi phục tên miền. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khôi phục Tên miền đã hết hạnThay đổi thông tin liên hệ miền.

Để nhận mã ủy quyền qua email (Tên miền đã hết hạn)

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Từ menu Miền , chọn Miền đã hết hạn.
 4. Chọn các tên miền cần nhận mã ủy quyền qua email, nhấp Gửi mã ủy quyền qua email, rồi nhấp OK. Chúng tôi sẽ gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email quản trị cho tên miền.

Nhận Mã ủy quyền qua Tải về

Một số cơ quan đăng ký tên miền yêu cầu mã ủy quyền để chuyển miền, nhưng chúng tôi không thể gửi qua email. Nếu trường hợp ngoại lệ hiếm có này xảy ra, bạn có thể tạo và tải một tập tin có chứa mã ủy quyền về. Xem Tải xuống các Danh sách có thể xuất được trong Trình quản lý miền để biết thêm thông tin.

Để nhận mã ủy quyền qua tải về

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Chọn miền của bạn. Từ menu Thêm, chọn Xuất danh sách.
 4. Đặt tên cho danh sách của bạn. Sau đó, đối với Chọn loại danh sách, chọn Tất cả các miền của tôi.
 5. Nhấp Tiếp theo.
 6. Chọn các cột dữ liệu của bạn, bao gồm Mã ủy quyền, rồi nhấp Tiếp theo.
 7. Thực hiện như sau, rồi nhấp Hoàn thành:
  • Chọn loại tập tin — Chọn loại tập tin mà bạn muốn xuất ra: CSV (Các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy) hoặc XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng).
  • Chọn Nén — Chọn GZ để tạo tập tin ở định dạng nén. Nếu không, chọn Không.

Nhận Mã ủy quyền cho ccTLD

Các tên miền cấp cao nhất có mã quốc gia (ccTLD) trong bảng dưới đây có những yêu cầu ủy quyền riêng.

ccTLD Mô tả
.am

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.

.at

Khi quá trình chuyển miền bắt đầu, cơ quan đăng ký sẽ gửi thư đến địa chỉ email liên hệ của người đăng ký để yêu cầu xác nhận chuyển miền. Nếu bạn không xác nhận chuyển miền trong vòng 21 ngày, việc chuyển miền sẽ thất bại. Để biết thêm thông tin, xem About .at Domain Names.

.au

Chúng tôi sẽ gửi ID chuyển miền và email xác nhận đến địa chỉ email liên hệ của người đăng ký như nó hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois. Để biết thêm thông tin, hãy xem

.

.be

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem About .be Domain Names.

.br

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem About .br Domain Names.

.de

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem About .de Domain Names.

.es

Không yêu cầu mã ủy quyền. Quản trị-C (PCA) sẽ nhận được một email với các liên kết phê duyệt và hủy và có 10 ngày để phê duyệt hoặc hủy chuyển miền. Chuyển miền hoàn tất khi có sự phê duyệt của Quản trị-C. Để biết thêm thông tin, xem

.

.eu

Khi bạn mua quyền chuyển tên miền .eu, chúng tôi sẽ gửi một yêu cầu đến EURid, sau đó tổ chức này sẽ gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email liên hệ của người đăng ký. Bạn có thể sử dụng mã ủy quyền để xúc tiến việc chuyển miền trong vòng 24 đến 48 giờ. Để biết thêm thông tin, xem

.

.fm

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.

.fr

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem About .fr Domain Names.

.it

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về tên miền .it.

.nl

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về tên miền .nl.

.nu

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.

.nz

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.

.tc

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.

.tk

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.

.uk

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu chuyển miền và cung cấp cho chúng tôi tên Thẻ IPS của nhà đăng ký mới của bạn. Để biết thêm thông tin, xem About .uk Domain Names.

.vg

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận được mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?