Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Nhận một Tên miền vào Tài khoản của bạn

Thay đổi tài khoản diễn ra khi chủ tài khoản chuyển một tên miền từ một tài khoản với chúng tôi (tài khoản khởi tạo) sang một tài khoản khác (tài khoản nhận). Bạn cần có một tài khoản với chúng tôi để hoàn tất việc đổi tài khoản và tiếp nhận tên miền.

Khi chủ tài khoản khởi tạo việc thay đổi tài khoản trong tài khoản của họ, chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email về việc chấp nhận thay đổi tài khoản cho người chủ của tài khoản tiếp nhận. Email này có thể chứa ID giao dịch và mã bảo vệ (nếu phù hợp).

LƯU Ý: Việc đổi tài khoản sẽ hết hạn sau 10 ngày. Tuy nhiên, người chủ tài khoản khởi tạo có thể thực hiện khởi tạo lại. Để biết thêm thông tin, xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác.

Để nhận một Tên miền vào Tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Từ menu Miền, nhấp Đang chờ thay đổi tài khoản, rồi nhấp Thay đổi Tài khoản đến.
 4. Hoàn tất một trong các thao tác sau:
  • Nếu tên miền hiển thị trong danh sách — Chọn tên miền, rồi nhấp Chấp nhận.
  • Nếu tên miền không hiển thị trong danh sách — Nhấp Chấp nhận những thay đổi được gửi qua email, nhập như sau, nhấp Tiếp, rồi tiếp tục đi qua bước thanh toán của giao dịch miễn phí:
   • ID Giao dịch — Mã nhận dạng từ email mà chúng tôi gửi cho bạn.
   • Mã bảo vệ — Mã bảo vệ từ email mà chúng tôi gửi cho bạn.
  Có thể mất vài phút để tên miền hiển thị trong tài khoản của bạn. Để xem miền, di chuột qua thẻ Miền rồi nhấp Tất cả các miền.

Để biết thêm thông tin về thao tác với miền của bạn, xem


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.