Những bài viết hữu ích về WordPress

Lưu trữ website WordPress® rất đơn giản và thú vị. Những bài viết sau đây sẽ cung cấp hướng dẫn đầy đủ để bạn quản lý blog.

Bắt đầu

Những bài viết sau đây sẽ giải thích khái niệm WordPress và cách cài đặt ứng dụng trên tài khoản lưu trữ chia sẻ.

Di chuyển blog WordPress của bạn

Cơ sở dữ liệu WordPress

Những bài viết sau đây sẽ giải thích cách sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress và cập nhật chuỗi kết nối.

Câu hỏi thường gặp về WordPress

Những bài viết sau đây tập hợp những câu hỏi thường gặp về WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.