Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

What are the limitations for MS SQL?

We allow up to 100 simultaneous connections per MS SQL user.

MS SQL Server limits you to 1024 columns per table. The number of tables and of rows per table is only limited to 200 MB.

Additionally, each MS SQL database transaction log is limited to 100MB in size.

Liên quan đến cộng đồng

pjdev's Avatar
No button to add sql server web to VPS

2 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

qasim900's Avatar
Sequence is missing in MSSQL server for my hosting

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

mima_mira's Avatar
How to increase my 200mb SQL Server Database limit

2 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

AsimPk's Avatar
Not Showing MS Sql Server on CPanel

3 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng