Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thời gian lan truyền DNS?

Khi bạn cập nhật các hồ sơ DNS (Hệ thống tên miền) trong tập tin vùng của tên miền của bạn, có thể mất đến 48 giờ để những cập nhật này lan truyền trên internet. Trong khi chúng tôi cố gắng thực hiện cập nhật càng nhanh càng tốt, thời gian lan truyền DNS cho tên miền của bạn phụ thuộc vào vài yếu tố mà chúng tôi không thể kiểm soát.

Rất nhiều cập nhật bạn có thể thực hiện trong Trình quản lý miền ảnh hưởng đến các hồ sơ DNS trong tập tin vùng của tên miền của bạn. Ví dụ, nếu bạn thiết lập các máy chủ tên, bật chuyển tiếp hoặc che dấu, bật DNSSEC (Mở rộng bảo mật Hệ thống tên miền), thiết lập các máy chủ và địa chỉ IP, tạo website di động, hoặc bật CashParking®, bạn cập nhật tập tin vùng của tên miền của bạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian lan truyền bao gồm:

  • Cài đặt TTL (Thời gian tồn tại) của bạn — Bạn có thể thiết lập TTL cho mỗi hồ sơ DNS trong tập tin vùng của tên miền của bạn. TTL là khoảng thời gian mà các máy chủ lưu thông tin cho các hồ sơ DNS của bạn. Ví dụ, nếu bạn thiết lập TTL cho một hồ sơ cụ thể là một giờ, các máy chủ lưu trữ thông tin cục bộ cho hồ sơ đó trong một giờ trước khi truy xuất thông tin cập nhật từ máy chủ tên có thẩm quyền của bạn. Cài đặt TTL ngắn hơn làm tăng tốc độ lan truyền. Tuy nhiên, cài đặt ngắn hơn cũng làm tăng số lượng truy vấn tới máy chủ tên có thẩm quyền của bạn, và tải tăng làm chậm thời gian xử lý của máy chủ của bạn.
  • ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) của bạn — ISP của bạn lưu các hồ sơ DNS (lưu trữ dữ liệu cục bộ thay vì truy xuất dữ liệu thay vì truy xuất dữ liệu mới từ máy chủ DNS của bạn) để làm tăng tốc độ duyệt web và giảm lưu lượng truy cập, điều này làm giảm thời gian lan truyền của bạn. Một số ISP bỏ qua cài đặt TTL và chỉ cập nhật các hồ sơ lưu trữ của họ hai hoặc ba ngày một lần.
  • Cơ quan đăng ký tên miền của bạn — Nếu bạn thay đổi các máy chủ tên của tên miền của bạn, chúng tôi chuyển yêu cầu thay đổi của bạn tới nhà đăng ký trong vài phút, và họ xuất bản các hồ sơ NS (máy chủ tên) có thẩm quyền của bạn tới vùng gốc của họ. Hầu hết các cơ quan đăng ký cập nhật vùng của họ rất nhanh. Ví dụ, VeriSign làm mới các vùng cho các tên miền .com mỗi ba phút một lần. Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ quan đăng ký cập nhật nhanh đến vậy. Các cơ quan đăng ký thường bảo vệ các máy chủ tên gốc của họ khỏi bị lạm dụng bằng cách thiết lập một TTL lên tới 48 giờ hoặc nhiều hơn cho các hồ sơ NS đó. Ngoài ra, mặc dù các máy chủ tên đệ quy không thể lưu trữ các hồ sơ NS gốc, một số ISP vẫn lưu trữ thông tin, việc này có thể dẫn đến thời gian lan truyền máy chủ tên lâu hơn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.