Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Nhập hoặc xuất sổ địa chỉ

Khi làm việc với Sổ địa chỉ Webmail trong không gian làm việc, bạn có thể nhập hoặc xuất một sổ địa chỉ ở định dạng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV). Tập tin CSV là một tập tin được tiêu chuẩn hóa mà hầu hết các chương trình email đều có thể sử dụng để nhập và xuất các tập tin sổ địa chỉ.

Lưu ý: Quá trình này không hoạt động trong Workspace Webmail 6.0. Nếu bạn muốn nhập hoặc xuất Sổ địa chỉ Webmail trong không gian làm việc của mình, hãy bấm vào Chế độ xem cổ điển , rồi làm theo các hướng dẫn này.

Để nhập một sổ địa chỉ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
 2. Từ menu Sổ địa chỉ , nhấp vào Danh bạ .
 3. Nhấp vào Nhập .
 4. Trong trường Tập tin CSV , nhấp vào Duyệt .
 5. Xác định vị trí và mở tập tin .csv.
 6. Nhấp vào Nhập CSV .

  Lưu ý: Được liệt kê trong Cột CSV là các trường trong tập tin bạn đang nhập. Được liệt kê trong các cột sổ địa chỉ là các trường từ sổ địa chỉ Webmail trong không gian làm việc. Webmail trong không gian làm việc khớp với các trường trong cả hai cột, nhưng bạn có thể ghi đè các đề xuất ánh xạ.

 7. Nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn được ánh xạ trong Cột sổ địa chỉ , hãy chọn các giá trị khác nhau từ danh sách.
 8. Chọn một tùy chọn để xử lý các mục nhập trong sổ địa chỉ trùng lặp.
 9. Nhấp vào Nhập CSV .

Lưu ý: Bạn có thể nhập tối đa 2.000 địa chỉ cùng một lúc.

Để xuất một sổ địa chỉ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
 2. Từ menu Sổ địa chỉ , nhấp vào Danh bạ .
 3. Nhấp vào Xuất .
 4. Nhấp vào Xuất CSV .
 5. Trong hộp thoại Tải xuống , nhấp vào Lưu .
 6. Nếu được nhắc, hãy chỉ định thư mục bạn muốn lưu tập tin và tên của tập tin, rồi bấm vào Lưu .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.