Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Nhập nhiều sản phẩm

Nếu đã có nhiều kinh nghiệm dùng bảng tính, bạn có thể sử dụng tính năng nhập số lượng lớn của Cửa hàng trực tuyến để thêm nhiều sản phẩm từ một cơ sở dữ liệu sản phẩm sẵn có, bao gồm cả hình ảnh sản phẩm.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 3. Trong Cửa hàng trực tuyến, từ menu Sản phẩm, hãy chọn Sản phẩm.
 4. Trên trang Tất cả sản phẩm, nhấp vào Nhập.
  Nhấp vào Nhập trên trang Tất cả sản phẩm.
 5. Trên trang Nhập sản phẩm, nhấp vào Tải về mẫu dành cho người mới bắt đầu với dữ liệu mẫu - một tập tin mẫu cho phép bạn bắt đầu tìm hiểu cách cấu trúc dữ liệu trước khi tải lên Cửa hàng trực tuyến.
  Nhấp vào Tải về mẫu dành cho người mới bắt đầu với dữ liệu mẫu.
 6. Mở mẫu đã tải về để xem mẫu được sắp xếp như thế nào.
  Mở mẫu để xem mẫu được sắp xếp như thế nào.
 7. Sử dụng mẫu làm hướng dẫn về cách định dạng bảng tính sản phẩm của riêng bạn. Bạn cũng nên xem Định dạng thông tin sản phẩm cho tính năng nhập số lượng lớn để biết chi tiết.

 8. Sau khi định dạng bảng tính, hãy lưu dưới dạng tập tin CSVTải lên thông tin sản phẩm.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.