Nhập tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL.

Nếu bạn sao lưu hoặc xuất một cơ sở dữ liệu đến một tập tin SQL, bạn có thể nhập vào một trong những tài khoản của cơ sở dữ liệu MySQL thông quan phpMyAdmin.

Lưu ý: Bạn không cần đưa dòng TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU vào cơ sở dữ liệu MySQL. Nếu đưa vào dòng đó, bạn có thể không nhập được dữ liệu. Chúng tôi đề xuất loại bỏ dòng này trước khi nhập cơ sở dữ liệu

Giao diện phpMyAdmin chỉ cho phép nhập 8 MB dữ liệu mỗi lần. Nếu bạn cần nhập hơn 8 MB, hãy chia nhỏ tập tin thành các phần nhỏ hơn hoặc bằng 8 MB.

Cảnh báo: Nếu bạn định nhập cơ sở dữ liệu cho WordPress được quản lý, bạn phải thực hiện thêm thay đổi cho tập tin SQL để trang có thể hoạt động bình thường.

Để nhập các tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách sử dụng phpMyAdmin

  1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu qua PHPMyAdmin (Web & cổ điển / cPanel / Plesk / WordPress được quản lý).
  2. Nhấp Cửa sổ truy vấn (cửa sổ truy vấn).
  3. (chỉ cPanel) Ở bên trái, nhấp vào cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.
  4. Đi đến thanh Nhập tập tin.
  5. Nhấp Kiếm, định vị tập tin SQL trên máy tính của bạn, nhấp Mở, và sau đó nhấp Đi.

Việc này sẽ chạy tập tin SQL và cập nhật cơ sở dữ liệu như được xác định trong tập tin SQL của bạn. Có thể mất vài phút để khôi phục cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Nếu nhận được thông báo lỗi "Thời gian chờ tập lệnh đã hết, nếu bạn muốn hoàn thành việc nhập, vui lòng gửi lại tập tin đó để tiếp tục quá trình nhập", bạn có thể chọn lại ngay tập tin đó để nhập và tiếp tục từ vị trí bỏ dở.

Sau khi cơ sở dữ liệu được khôi phục, hãy bảo đảm rằng các chuỗi kết nối của bạn được cập nhật. Để biết thêm thông tin, xem Find your connection strings.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.