Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Những gì được hiển thị trong danh bạ WHOIS có gì?

Tất cả miền đủ điều kiện đã đăng ký với GoDaddy đều có thông tin liên hệ miền được tự động thay thế bằng chi tiết proxy từ nhà cung cấp dịch vụ bảo mật của bạn, Domains By Proxy®. Công ty Internet dành cho nhà đăng ký Số và Tên miền hay ICANN, sẽ yêu cầu chúng tôi tập hợp thông tin liên hệ đối với cá nhân hay doanh nghiệp đăng ký tên miền, mà còn được biết đến là người đăng ký hay chủ tên miền. Thông tin liên hệ của bạn sẽ vẫn có trên miền, nhưng chi tiết proxy sẽ được sử dụng tại Cơ quan đăng ký và trên Thư mục WHOIS của GoDaddy. Domains By Proxy® không khả dụng trên một số phần mở rộng miền.

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu của Cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày miền được cập nhật gần nhất
Ngày tạo: Ngày miền được đăng ký trước đây
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu của nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên người đăng ký: Đăng ký riêng
Tổ chức của người đăng ký: Domains By Proxy, LLC
Tên đường của người đăng ký: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của người đăng ký: Tempe
Tiểu bang/tỉnh của Người đăng ký: Arizona
Mã bưu chính của người đăng ký: 85284
Quốc gia của người đăng ký: HOA KỲ
Số điện thoại của người đăng ký: +1.4806242599
Số Fax của người đăng ký: +1.4806242598
Email của người đăng ký: tên miền@domainsbyproxy.com

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu của Cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày miền được cập nhật gần nhất
Ngày tạo: Ngày miền được đăng ký trước đây
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu của nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của Quản trị viên: Đăng ký riêng
Tổ chức của Quản trị viên : Domains By Proxy, LLC
Tên đường của Quản trị viên: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của Quản trị viên: Tempe
Bang hoặc Tỉnh của Quản trị viên: Arizona
Mã Bưu chính của Quản trị viên: 85284
Quốc gia của Quản trị viên: HOA KỲ
Số điện thoại của Quản trị viên: +1.4806242599
Số Fax của Quản trị viên: +1.4806242598
Email của quản trị viên: tên miền@domainsbyproxy.com

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu của Cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày miền được cập nhật gần nhất
Ngày tạo: Ngày miền được đăng ký trước đây
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu của nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của kỹ thuật viên: Đăng ký riêng
Tổ chức của Kỹ thuật viên: Domains By Proxy, LLC
Tên đường của Kỹ thuật viên: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của Kỹ thuật viên: Tempe
Tiểu bang hoặc Tỉnh của Kỹ thuật viên: Arizona
Mã bưu chính của kỹ thuật viên: 85284
Quốc gia của Kỹ thuật viên: HOA KỲ
Số điện thoại của Kỹ thuật viên: +1.4806242599
Số Fax của Kỹ thuật viên: +1.4806242598
Email của Kỹ thuật viên tên miền@domainsbyproxy.com

Tên miền: Tên miền
Dữ liệu của Cơ quan đăng ký: Cơ quan đăng ký của miền
Ngày cập nhật: Ngày miền được cập nhật gần nhất
Ngày tạo: Ngày miền được đăng ký trước đây
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của miền
Dữ liệu của nhà đăng ký: Nhà đăng ký nơi miền được đăng ký
Tên của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: Đăng ký riêng
Tổ chức của người phụ trách Thanh toán: Domains By Proxy, LLC
Bang của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: 2155 E GoDaddy Way
Thành phố của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: Tempe
Tiểu bang hoặc Tỉnh của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: Arizona
Mã bưu chính của người/tổ chức phụ trách Thanh toán : 85284
Quốc gia của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: HOA KỲ
Số điện thoại của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: +1.4806242599
Số Fax của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: +1.4806242598
Email của người/tổ chức phụ trách Thanh toán: tên miền@domainsbyproxy.com

Các bước liên quan

Thông tin thêm

  • Một số miền không đủ điều kiện được bảo mật do các hạn chế của cơ quan đăng ký, bao gồm một số miền mã quốc gia. Xem lại Thoả thuận Đăng ký Tên miền để biết thêm chi tiết.
  • Các quy tắc này cũng được áp dụng cho thông tin liên hệ bạn có trong phần thông tin liên hệ của kỹ thuật viên và quản trị viên của miền.
  • Nếu bạn quyết định dùng chính sách không tham gia WHOIS của Nominet , hiển thị thông tin liên hệ của bạn sẽ được quyết định theo chính sách này, bất kể gói bảo vệ mà tên miền của bạn có qua GoDaddy là gì.
  • Chi tiết thông tin liên hệ WHOIS của bạn sẽ không còn khả dụng thông qua các điểm tìm kiếm hàng loạt tự động ở Cổng 43.
  • GoDaddy không có quyền kiểm soát thông tin mà danh mục WHOIS bên thứ ba sẽ hiển thị.