Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Niêm yết các miền trên GoDaddy Đấu giá từ Trình quản lý miền

Bạn có thể niêm yết tên miền đang hoạt động trên GoDaddy Đấu giá từ Trình quản lý miền.

Lưu ý: Bạn không thể niêm yết miền vào danh sách qua thiết bị di động. Bạn cũng không thể niêm yết tên miền sẽ hết hạn trong vòng 90 ngày tới, tên miền không hoạt động hoặc tên miền quốc tế hóa. Để biết danh sách phần mở rộng tên miền được hỗ trợ, bạn vui lòng xem qua Tôi có thể bán những miền nào trên trang đấu giá?

 1. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Tab Sản phẩm của tôi

 4. Nhấp vào Quản lý tất cả:
 5. Quản lý tất cả

 6. Từ menu Mua & Bán, chọn Niêm yết GoDaddy Đấu giá.
 7. Nhấp vào thẻ Niêm yết miền trong danh sách ở đầu trang.
 8. Trong phần Niêm yết miền vào danh sách, nhập tên của miền bạn muốn niêm yết, rồi hoàn tất các trường sau:
  • Hình thức niêm yết — Hình thức đấu giá bạn muốn tạo cho tên miền
  • Giá tối thiểu — Mức giá khởi điểm bạn muốn sử dụng khi đấu giá
  • Danh mục — Danh mục bạn muốn sử dụng cho tên miền
  • Mô tả — Mô tả niêm yết
 9. Chọn hình thức Khả năng hiển thị mà bạn muốn rồi cho biết cách bạn muốn Nhận thanh toán.
 10. Đọc Điều khoản dịch vụ chung và chọn Tôi đã đọc và đồng ý với... nếu bạn đồng ý.
 11. Nhấp vào Hoàn tất