Nắm quyền sở hữu trang tài khoản Google My Business của bạn

When you connect your site with your Google My Business account, GoDaddy monitors and provides stats on your reviews and search traffic. By taking ownership, you will be able to manually update your profile details and manage those reviews directly.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Open your site.
  • For Websites + Marketing: Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  • For Digital Marketing: Scroll down to Online Marketing and select Manage next to the site you want to change.
 3. Open Google My Business.
  • For Websites + Marketing: From your dashboard, select Marketing > Google My Business.
  • For Digital Marketing: From your dashboard, select Social & Listings > Google My Business.
 4. Select Connect a Listing. (Select Create Listing if you want to create a new Google My Business listing.)
 5. Verify your business name and city.
 6. Now you can sign in to Google. You will be prompted to accept access between Google and GoDaddy.
 7. Find your listing from the list and select Submit.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.