Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Nếu tôi nhận thấy có vấn đề với một chứng nhận SSL thì sao?

Các chứng nhận bảo mật là mục tiêu của các loại tấn công và hành vi độc hại khác nhau.

Do vậy, nếu bạn đã có lo ngại rằng một cuộc tấn công gây tổn hại đến khóa riêng, nếu bạn phát hiện một người đang lạm dụng một chứng nhận, hoặc bất kỳ loại hành vi đáng ngờ nào khác với một chứng nhận, hãy liên hệ với chúng tôi tại practices@starfieldtech.com.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.