Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Offering customization

Use the Options Manager in Quick Shopping Cart® to create an optional text field for products that allow for personalization (such as embroidery, or monogramming). When you apply this option to a product, you must specify the number of characters that shoppers can enter to personalize their product.

Options do not automatically impact the price of a product. If you elect to make this option required, you will be unable to change the price.

For more information about product options, see the To Create Options section in Working with Options in Quick Shopping Cart.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.