Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Offering downloadable products

You can use your Quick Shopping Cart® storefront to offer digital products for download (such as e-books, images, or music). For more information about adding digital products to your store, see the To Add a Product section in Working with Products.

Note: You can offer digital products up to 500 MB in size. All file types are supported.

For more information, see How do my customers receive downloaded products?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.