Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Offering Free Domain Names to Your Customers

You can offer your customers free .COM, .CO, .NET, .ORG, or .IN domain names when they purchase Hosting, Quick Shopping Cart, or Website Builder plans of 12 months or longer.

We'll absorb the cost of the domain, so there's no cost to you.

To Offer Free Domain Names

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Sales & Promotions tab, and then click Special Promotions.
  3. In the FREE domain with purchase section, select Opt in.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.