Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Offering Free Products on Your Reseller Storefront

To promote sales through your Reseller storefront, you can offer certain products for free when customers purchase domain names.

Note: To offer certain free products, you must also offer related products or suites. For example, to offer the 100 pack of email forwarding, you must also offer the entire Email & Productivity suite. Free products with such dependencies are noted in the Reseller Control Center.

To Offer Free Products on Your Reseller Storefront

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Products & Pricing tab, and then click Domains.
 3. From the Free Domain Products tab, select any of the following free products to include with each domain name sale:
  • Domain Forwarding — Lets your customers redirect domain names to different websites. For more information, see Forward my domain .
  • Domain Masking — Hides domain name forwarding from visitors by keeping the original domain name in the Web browser's address bar. For more information, see Forward my domain .
  • 100 Pack Email Forwarding — Lets your customers direct incoming messages from one email address to another. For more information, see What's the difference between regular email and forwarding email addresses?
  • Personalized Email Account — Lets your customers set up free, custom email addresses using their domain names. For more information, see Set up my Workspace email address.
  • InstantPage® — A template-based, one-page starter website that your customers can customize. For more information, see What is InstantPage Legacy?

   Note: InstantPage is not available with .xxx domain names.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.