Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Offering Free Products on Your Reseller Storefront

To promote sales through your Reseller storefront, you can offer certain products for free when customers purchase domain names.

Note: To offer certain free products, you must also offer related products or suites. For example, to offer the 100 pack of email forwarding, you must also offer the entire Email & Productivity suite. Free products with such dependencies are noted in the Reseller Control Center.

To Offer Free Products on Your Reseller Storefront

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Products & Pricing tab, and then click Domains.
  3. From the Free Domain Products tab, select any of the following free products to include with each domain name sale:

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.