Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Khám phá GoDaddy Office 365Tìm hiểu về Office 365, các tùy chọn gói và tài khoản email.
Cài đặt địa chỉ email Office 365Chúc mừng bạn có email mới! Hãy cài đặt để sẵn sàng gửi và nhận thư.
Cài đặt địa chỉ email trên các thiết bị của tôiThêm email của bạn vào điện thoại, máy tính bảng hay máy tính.
Tận dụng tất cả chức năng của Office 365Gửi tất cả email của tôi đến địa chỉ email mới, tạo bí danh email và nhập thông tin liên hệ, lịch và những địa chỉ email khác.
Thay đổi mật khẩu và cập nhật tài khoảnCách đặt lại một mật khẩu hay thay đổi tên hiển thị của bạn.
Tải về Ứng dụng Office Doanh nghiệp và Doanh nghiệp Đặc biệt Nếu bạn có Doanh nghiệp hay Doanh nghiệp Đặc biệt, gói của bạn sẽ kèm theo ứng dụng Office cho máy tính và điện thoại của bạn.
Tài khoản email của tôi không hoạt động (Xử lý sự cố)Tìm hiểu cách làm sao để xử lý những lỗi bạn gặp phải.