Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Khám phá GoDaddy Office 365Tìm hiểu về Office 365, các tùy chọn gói và tài khoản email.
Cài đặt địa chỉ email Office 365Hãy cài đặt để sẵn sàng gửi và nhận thư.
Tận dụng tất cả chức năng của Office 365Gửi tất cả email của tôi đến địa chỉ email mới, tạo bí danh email và nhập thông tin liên hệ, lịch và những địa chỉ email khác.
Thay đổi mật khẩu và cập nhật tài khoảnCách đặt lại một mật khẩu hay thay đổi tên hiển thị của bạn.
Các trang đăng nhập cho Office 365 và bảng điều khiển Email & OfficeSupport:Product:NavText:loginpagesoffice365
Các tùy chọn email của máy tính và ứng dụng di động Xem lại ứng dụng email nào bạn có thể thêm bằng địa chỉ email của bạn trên iOS, Android, Mac và Windows.
Tải xuống các ứng dụng Office cho Doanh nghiệp Đặc biệt và Bảo mật Đặc biệt Nếu bạn có Doanh nghiệp Đặc biệt hay Bảo mật Đặc biệt, gói của bạn sẽ kèm theo ứng dụng Office cho máy tính và điện thoại của bạn.
Tài khoản email của tôi không hoạt động (Xử lý sự cố)Chẩn đoán hay xử lý những lỗi bạn gặp phải.