Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Khám phá GoDaddy Office 365Tìm hiểu về Office 365, các tùy chọn gói và tài khoản email.
Làm thế nào để tôi tạo và cài đặt tài khoản email của mình?Bật và cài đặt email của bạn trên máy tính và điện thoại.
Làm thế nào để tôi sử dụng tài khoản email của mình?Thay đổi mật khẩu người dùng, chuyển tiếp email, tạo bí danh và sao lưu các tài khoản email của bạn.
Các cài đặt tài khoản email nâng caoBạn có thể cài đặt mã hóa, chuyển tiếp email đến nhiều tài khoản email, thêm mã hóa email và tìm hiểu cách thay đổi miền cho email của mình.
Đây là gì và làm sao để sử dụng? (Các ứng dụng Office 365 và ứng dụng đối tác bên thứ 3)Cài đặt ứng dụng và trình cắm cho doanh nghiệp từ Microsoft Office 365.
Kết nối với các ứng dụng và trình cắm bên thứ baKết nối với các ứng dụng di động của Office 365. Cấu hình ứng dụng và các chương trình email bằng cách sử dụng cài đặt cổng và máy chủ IMAP và POP.
Tài khoản email của tôi không hoạt động (Xử lý sự cố)Tìm hiểu cách làm sao để xử lý những lỗi bạn gặp phải.