Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Office 365: Tạo hồ sơ DNS với miền trong một tài khoản GoDaddy khác.

Chúc mừng bạn gần đây đã mua được công cụ có năng suất tốt nhất — Microsoft® Office 365 từ GoDaddy. Do bạn đang lưu trữ tên miền trong một tài khoản khác tại GoDaddy, chúng tôi đã tạo một quy trình đơn giản theo từng bước để bạn thực hiện để kích hoạt và chạy email.

Nhưng trước hết, vào DNS của miền để có thể cập nhật hồ sơ DNS của bạn.

Nếu bạn quản lý DNS của mình với một nhà cung cấp bên thứ ba, bạn cần quản lý các cập nhật của bạn tại đó. Ban đầu có thể mất 24-36 giờ để cập nhật DNS của bạn.

Để nhập các Cài đặt DNS của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản trên miền của bạn.
 2. Nhấp Miền.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Chọn thẻ Tập tin vùng DNS , nhấp Thêm hồ sơ, rồi nhập các hồ sơ sau:
  • Hồ sơ TXT — chọn TXT (Văn bản), nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email, nhấp Lưu, rồi Lưu thay đổi.
  • CNAME — chọn CNAME (Văn bản), nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email, nhấp Lưu, rồi Lưu thay đổi.
  • Hồ sơ MX — Chọn MX (Trao đổi thư), nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email, nhấp Lưu, rồi Lưu thay đổi.
  • Hồ sơ SRV — chọn SRV (Văn bản), nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email, nhấp Lưu, rồi Lưu thay đổi.

Để có CÔNG TY_TÊN hãy kiểm tra cài đặt DNS của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365 của bạn từ Trình quản lý tài khoản của GoDaddy.
 2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp Tôi đã cập nhật những cài đặt này. Vui lòng kiểm tra!

Bạn đã cài đặt xong! Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là nhấp Kiểm tra thư ngay để bắt đầu sử dụng BFF năng suất mới nhất của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.