Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Office 365: Tạo Hồ sơ DNS với một Miền tại HostGator

Chúc mừng bạn gần đây đã mua được công cụ có năng suất tốt nhất — Microsoft® Office 365 từ GoDaddy. Do bạn đang lưu trữ tên miền tại HostGator, chúng tôi đã tạo một quy trình đơn giản theo từng bước để bạn thực hiện để kích hoạt và chạy email.

Nhưng trước hết, vào DNS của miền để có thể cập nhật hồ sơ DNS của bạn.

Ban đầu có thể mất 24-36 giờ để cập nhật DNS của bạn.

Để nhập các Cài đặt DNS của bạn

 1. Đăng nhập Tài khoản lưu trữ HostGator của bạn.
 2. Để tạo hồ sơ TXT của bạn:
  • Nhấp Trình chỉnh sửa Vùng DNS nâng cao trong mục Miền .
  • Trong mục Thêm một Hồ sơ , nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • Nhấp Thêm hồ sơ.
 3. Để tạo hồ sơ CNAME của bạn:
  • Nhấp Trình chỉnh sửa Vùng DNS nâng cao trong mục Miền .
  • Trong mục Thêm một Hồ sơ , nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • Nhấp Thêm hồ sơ.
 4. Để tạo hồ sơ MX của bạn:
  • Nhấp Mục nhập MX trong mục Thư .
  • Trong mục Thêm một Hồ sơ , nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • Nhấp Thêm một Hồ sơ.

Bạn sẽ không thể nhập hồ sơ SRV tại HostGator, nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập Skype cho doanh nghiệp trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập Skype cho doanh nghiệp với OWA.

Để có CÔNG TY_TÊN hãy kiểm tra cài đặt DNS của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp Tôi đã cập nhật những cài đặt này. Vui lòng kiểm tra!

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.