Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Office 365: Tạo hồ sơ TXT với tên miền trong một tài khoản GoDaddy khác.

Chúc mừng bạn gần đây đã mua được công cụ có năng suất tốt nhất — Microsoft® Office 365 từ GoDaddy. Do bạn đang lưu trữ tên miền trong một tài khoản khác tại GoDaddy, chúng tôi đã tạo một quy trình đơn giản theo từng bước để bạn thực hiện để kích hoạt và chạy email.

Nhưng trước hết, vào DNS của miền để có thể cập nhật các cài đặt cho hồ sơ TXT của bạn.

Nếu bạn quản lý DNS của mình với một nhà cung cấp bên thứ ba, bạn cần quản lý các cập nhật của bạn tại đó. Ban đầu có thể mất 24-36 giờ để cập nhật DNS của bạn.

Để nhập một Hồ sơ TXT

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản trên miền của bạn.
 2. Nhấp Miền.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Chọn thẻ Tập tin Vùng DNS , rồi nhấp Thêm hồ sơ.
 5. Từ Danh sách loại hồ sơ, chọn TXT (Văn bản). Nhập các thông tin cài đặt sau:
  • Máy chủ@
  • Giá trị TXTNhập Giá trị TXT mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • TTL1 giờ
 6. Nhấp vào Lưu, và sau đó nhấp Lưu thay đổi.

Để yêu cầu GoDaddy kiểm tra hồ sơ TXT của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365 của bạn từ Trình quản lý tài khoản của GoDaddy.
 2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nếu có thể, chọn TÊN_CÔNG TY cho nhà cung cấp Máy chủ tên miền của bạn, rồi nhấp Tôi cài đặt hồ sơ TXT của tôi. Vui lòng kiểm tra!

Giờ chúng tôi đã xác minh được tên miền của bạn, bạn cần cài đặt một số hồ sơ DNS để email của bạn được chuyển hướng đến đúng địa chỉ.

Để biết thêm thông tin về cách tạo những hồ sơ này, xem Office 365: Tạo hồ sơ DNS với miền trong một tài khoản GoDaddy khác..


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.