Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Online Storage reference guide

Use this article to reference all the robust functionality of Online Storage. From uploading your files to sharing them with collaborators, you can find instructions below for using all the functionality Online Storage puts at your fingertips.

If you get stuck, don't worry. We're available 24/7 to answer your call in person and get you the assistance you need. Please take a moment to peruse the topics below, and then click a link for step-by-step instructions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.