Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mở sản phẩm của tôi

Trước khi có thể sử dụng miền GoDaddy hay sản phẩm của mình, bạn cần mở ra trước trong khu vực Sản phẩm của tôi trong tài khoản của bạn.

Lưu ý: Website được mua qua Cửa hàng Ứng dụng Apple hiện tại sẽ không xuất hiện trong Sản phẩm của tôi. Vui lòng mở và chỉnh sửa website với ứng dụng di động của GoDaddy hay dùng cửa hàng ứng dụng trên thiết bị thông minh để quản lý đăng ký của bạn.

 1. Vui lòng truy cập GoDaddy Trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
 2. Bên dưới Sản phẩm của tôi, vui lòng cuộn xuốngTất cả sản phẩm và dịch vụ của tôi.
 3. Xác định loại sản phẩm bạn muốn mở (ví dụ: Miền). Bên cạnh tên sản phẩm, hãy chọn mũi tên biểu tượng mũi tên để mở rộng lựa chọn.
  chọn mũi tên
 4. Vui lòng chọn Quản lý (trên di động, vui lòng chọn>) kế bên sản phẩm bạn muốn mở. Hoặc vui lòng chọn Cài đặt nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng sản phẩm này.
  chọn quản lý hoặc cài đặt
  • Để chỉnh sửa nhiều mục trong một sản phẩm cụ thể, vui lòng chọn Quản lý tất cả (trên thiết bị di động, vui lòng chọn Tất cả). Tính năng này có thể không khả dụng cho tất cả sản phẩm.
   chọn quản lý tất cả

Bước có liên quan

Thông tin thêm