Open Page Builder in WordPress

After your WordPress site is installed and you've selected a theme, you can use Page Builder (What is Page Builder?) to modify your site pages. You open Page Builder from the specific page you want to edit in your WordPress dashboard. For more information on adding Page Builder when setting up WordPress for the first time, see Set up WordPress for the first time.

Note: You'll have the option to install Page Builder when you set up WordPress for the first time in Managed WordPress or cPanel.

  1. Log in to WordPress.
  2. Click the Pages tab from your WordPress Dashboard.
  3. Find the page you need to modify.
  4. Hover your mouse under that page, you will see the Page Builder.
    Dashboard
  5. Click Page Builder to start making modifications to your page.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.