Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Open phpMyAdmin

You can open phpMyAdmin to directly edit the database for any Managed WordPress site. This is useful if you want to do a manual import/export of a database, or change individual database values.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the website whose database you want to view, click the the three-dot icon in the upper-right corner and select Settings.
  Select Settings
 4. Under Settings, next to phpMyAdmin, click View.
  Click View

  For Pro Managed WordPress accounts (available in U.S.A. and Canada only), we've already logged you in and you'll go right into the database. For Basic, Deluxe, Ultimate, and Developer accounts, continue with the next step.

 5. Copy the URL, username, and password to a text file. You need to click Toggle Password to display the password.
  Database window
 6. Open a new browser tab, paste the URL into the address field, and press Enter to go to the database login screen.
 7. Paste the username and password into the login screen to access the database.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.