Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Open phpMyAdmin

You can open phpMyAdmin to directly edit the database for any Managed WordPress site. This is useful if you want to do a manual import/export of a database, or change individual database values.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. On your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the website whose database you want to view, click the the three-dot icon on the right and select Settings.
  Select Settings
 4. Under Production site, select Show more to expand the settings.
 5. Locate the Database details and select View.
  image of database details view link

  Note: For Pro Managed WordPress accounts (available in U.S.A. and Canada only), we've already logged you in and you'll go right into the database. For Basic, Deluxe, Ultimate and Developer accounts, continue with the next step.

 6. Copy the Username and Password to a text file.
  Database window
 7. Select the URL under phpMyAdmin URL to go to the database login screen.
 8. Paste the Username and Password into the login screen to access the database.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.