Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Open the WordPress editor

To edit a page or post with the WordPress editor, follow these steps:

  1. Log in to WordPress (Need help opening your product?).
  2. Select Pages or Posts from the left hand menu in the admin panel.
  3. Locate the page or post you want to edit from the list.
  4. You can select the Edit button beneath the title.
  5. Start editing!
Animation that demonstrates how to open the WordPress editor

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.