Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Open WordPress

You can access the WordPress Dashboard for any of the sites in your Managed WordPress accounts. From the Dashboard, you can edit the site anytime.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the website you want to edit, click the three-dot icon in the right corner and then select WP Admin.
    Select WP admin
  4. This launches the WordPress Dashboard, where you build and edit the website.

    Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.