Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Optimize my cost in GoDaddy Pro

Your monthly cost for GoDaddy Pro is based on the features you use. You can track your monthly cost and get suggestions for keeping your costs low.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Home in the left sidebar.
 3. Click your image in the upper-right corner and click Billing.
  Open settings
 4. In the bottom-left corner, you’ll see info on your monthly cost. Click i to see recommendations for lowering your monthly cost.
  Optimize bill notification

  Good Job! means your cost is optimal. Don’t change a thing!

  Good Job notification

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.