Optimize table in MySQL

If your site seems slow, you can try optimizing the site database to remove gaps in data (also known as overhead). This can help restore speed if the database is at fault, but doesn't fix the scripting that initially created the overhead.

Note: Before you begin, you need to back up your database: Linux Hosting | Windows Hosting

  1. Access phpMyAdmin for the database you want to optimize: Linux Hosting | Windows Hosting
  2. Double-click the database name.
  3. At the bottom of the list of tables, click Check all tables having overhead.
  4. From the drop down menu, select Optimize table.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.