Optimize WordPress database

Optimizing your WordPress database tables reduces the overall size of the database, and can potentially speed up the load times of your site. You have two options for optimizing your database:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WP Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Optimize WordPress database tables by removing gaps in the data.

To Do It Yourself

To optimize your MySQL tables yourself, use the article linked below.

To do it yourself, see Difficulty
Optimize table in MySQL Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.