Optimize WordPress images

An image optimizing plugin can help reduce the size of the images on your site, often without impacting the quality of the images. This can help reduce the size of your site, and speed up the load time as well. When installing a new plugin it is always recommended to find a plugin that is regularly updated.

  1. Log into WordPress
  2. Go to Plugins > Add New.
  3. Type "image optimizer" in the 'Search plugins' box.
  4. Locate a plugin that interests you, and click More Details to learn more about it.
  5. After locating the plugin you prefer, click Install Now.
  6. Click Activate if you wish to enable it immediately.

Note: EWWW Image Optimizer is an example of a plugin that can reduce the size of your images.

Once installed the new image optimizing plugin should have its own section in the left-hand menu. Locate this menu to begin using your new plugin.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.