Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Optimizing More Site Pages

Search Engine Visibility enables you to optimize up to one hundred pages (not including your home page). Except for the first few steps, the process of optimizing other pages on your site is very similar to optimizing your home page. This article gets you started, then points to Thiết lập trang for the remaining steps.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. In the SEO Checklist, click Optimize another page and then click Optimize a New Page.
    click optimize a new page
  3. In the Other Pages list, click a page to select it. Click Load more to see additional pages from your site.
    select a page to optimize
  4. Continue with Step 4 of Thiết lập trang.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.