Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Opting Out of Non-Promotional Emails

We occasionally email customers to notify them of changes to their accounts. We also email surveys to find out what customers think about their experiences after working with Customer Support.

If you don't want to receive these email messages, you can unsubscribe from them.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Contact Preferences.
 5. In the Email section, click Edit.
 6. Make sure that the check boxes for Account Summary and Updates and Promotional Offers and Surveys are not selected.
 7. Click Save Changes.

Next steps

 • If you have multiple GoDaddy accounts, repeat these steps for each account.

More info

 • Even if you opt out of non-promotional email, you'll continue to receive critical notifications and updates related to your account and products (for example, when a product subscription will expire soon).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.