Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Organizing Gallery Items

In Website Builder, you can change the order in which your media displays in galleries, move them to other galleries, tag them with keywords or phrases, or delete them. To rearrange media, you must sort them alphabetically, by date, or drag them to a new location on the Organize page. For more information about moving or deleting media, see Moving Photos Between Photo Galleries or Deleting Photos From Photo Galleries.

To Rearrange Media

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Go to Photos and Videos, and then click the gallery that contains the media you want to move.
  5. Click Manage.
  6. Click Organize.
  7. Drag the media you want to the new location in the gallery or Apply an action from the Organize by list.
  8. Click Save.

    Note: You can click Cancel to restore the photos to their original order for this session.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.