Trợ giúp

Miền Trợ giúp

OTP là gì?

Mật khẩu dùng một lần (OTP) là lớp bảo mật phụ chúng tôi dùng để xác minh danh tính của bạn khi bạn hoàn tất các thao tác nhất định trên một tên miền có Đăng ký được bảo vệ.

OTP hoạt động thế nào?

Nếu miền của bạn có Đăng ký được bảo vệ, một số thao tác miền nhất định có thể không được hoàn tất cho đến khi danh tính của bạn được xác minh. Nếu bạn có bật xác minh hai bước (2SV), chúng tôi sẽ gửi một mã qua SMS hay ứng dụng xác minh bạn muốn. Nếu bạn không bật xác minh hai bước, chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của bạn.

Khi nào tôi nhận được OTP?

Chúng tôi sẽ gửi một OTP khi bạn đang cố hoàn tất bất kỳ thao tác nào mà không bật xác minh hai bước:

Khi nào tôi sẽ nhận được OTP?

Chúng tôi sẽ gửi OTP đến địa chỉ email người đăng ký được niêm yết trên tên miền của bạn. Đây là lớp bảo mật phụ trợ để bảo vệ tên miền của bạn khỏi những đợt tấn công trái phép.

Tôi có thể xem và cập nhật địa chỉ email của người đăng ký của mình ở đâu?

Bạn có thể xem tất cả thông tin liên hệ, bao gồm cả địa chỉ email người đăng ký được liên kết với miền, trong trình quản lý miền của bạn.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.