Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

OTP là gì?

Mật khẩu dùng một lần (OTP) là một lớp bảo mật bổ sung mà chúng tôi sử dụng để xác minh danh tính của bạn. Các tài khoản có xác minh 2 bước sẽ không cần sử dụng OTP để xác minh danh tính. Chúng tôi sẽ yêu cầu xác minh này khi bạn hoàn thành một số hành động trên một miền có bảo vệ miền để chặn tin tặc và chuyển miền độc hại.

OTP hoạt động thế nào?

Bạn không thể hoàn tất một số thao tác nhất định với miền cho đến khi danh tính của bạn được xác minh khi miền của bạn đã nâng cấp bảo vệ miền . Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh qua SMS hoặc ứng dụng trình xác thực nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.

Khi nào tôi nhận được OTP?

Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh hoặc OTP nếu bạn đang cố gắng hoàn thành bất kỳ thao tác nào trong số này trên miền có bảo vệ miền:

Giới hạn OTP

Có một số giới hạn bạn cần lưu ý để giữ cho miền của mình được bảo vệ.

  • Mã OTP của bạn chỉ có hiệu lực trong 60 phút sau khi được yêu cầu.
  • Bạn bị giới hạn trong việc yêu cầu 5 mật khẩu một lần trong khoảng thời gian 7 ngày cho mỗi hành động miền (được liệt kê ở trên) cho mỗi miền.
  • Nếu bạn nhập sai mật khẩu 3 lần, bạn sẽ bị khóa quyền truy cập vào miền đó trong 24 giờ.

Tôi sẽ lấy OTP ở đâu?

Chúng tôi sẽ gửi OTP đến địa chỉ email người đăng ký được niêm yết trên tên miền của bạn. Đây là lớp bảo mật phụ trợ để bảo vệ tên miền của bạn khỏi những đợt tấn công trái phép.

Tôi có thể xem và cập nhật địa chỉ email của người đăng ký của mình ở đâu?

Bạn có thể xem tất cả thông tin liên hệ , bao gồm cả địa chỉ email của người đăng ký được liên kết với miền, trong tài khoản GoDaddy của bạn.

Bước có liên quan

Thông tin thêm