Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Outlook 2011 cho Mac: Cài đặt email

Bạn luôn có thể sử dụng Thư trên web trong Không gian làm việc để gửi và nhận email. Nhưng bạn cũng có thể xem email của mình bằng một chương trình email. Để truy cập email qua Outlook® 2011 cho Mac®, thêm một tài khoản được cài đặt như dưới đây. Mặc dù các bước chính xác có thể khác nhau giữa các phiên bản, bạn vẫn có thể sử dụng các cài đặt được liệt kê ở đây để cài đặt các phiên bản Outlook khác.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU: Để cài đặt Outlook cùng với email, bạn cần biết các cổng và thông tin Cài đặt máy chủ email IMAP hoặc POP của mình. Để tìm các thông tin đó, đi đến Trung tâm Cài đặt Email và ghi lại các thông tin hiển thị bên dưới Cài đặt máy chủ email.

Để sử dụng Outlook 2011 cho Mac với Email của bạn

 1. Nhấp Công cụ, rồi nhấp Tài khoản.
 2. Nhấp Tài khoản E-mail.
 3. Trong trường Địa chỉ E-mail , nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.
 4. Trong trường Mật khẩu , nhập mật khẩu email của bạn.
 5. Trong trường Tên người dùng , nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.
 6. Chọn loại máy chủ và nhập Máy chủ IMAP hoặc POP thư đến của bạn. Đây là thông tin mà bạn đã ghi được từ Thư trên web Vùng làm việc.
 7. Nhập một cổng máy chủ thư đến:
  IMAP
  Có SSL 993
  Không có SSL 143
  POP
  Có SSL 995
  Không có SSL 110

  LƯU Ý: Nhấp Ghi đè cổng mặt định để thay đổi cổng mặc định.

 8. Chọn Sử dụng SSL để kết nối nếu bạn đang sử dụng một cổng có SSL.
 9. Chọn loại máy chủ và nhập Máy chủ IMAP hoặc POP thư đi của bạn. Đây là thông tin mà bạn đã ghi được từ Thư trên web Vùng làm việc.
 10. Nhập một cổng máy chủ thư đi:
  SMTP
  Có SSL 465
  Không có SSL 25, 80, 3535

  LƯU Ý: Nhấp Ghi đè cổng mặt định để thay đổi cổng mặc định.

 11. Chọn Sử dụng SSL để kết nối nếu bạn đang sử dụng một cổng có SSL.
 12. Nhấp Thêm Tài khoản.
 13. Nhấp Thêm Tùy chọn.
 14. Từ menu Xác thực, chọn Sử dụng thông tin máy chủ thư đến.
 15. Nhấp OK.

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Outlook là một thương hiệu đã được đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Đã đăng ký bản quyền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.