Outlook 2016 (Windows): Set up email

If you have Outlook 2016, you can set up that email client for your Workspace email account. (What is an email client?)

 1. Open Outlook 2016.
 2. If you have not already set up an account in Outlook
  1. You will see a welcome message. Click Next.
   Outlook 2016 intro screen
  2. On the next screen select Yes, and click Next.
   Add email account screen
 3. If you have already set up another account in Outlook
  1. Click File.
   Click File
  2. On the next screen, click Add Account.
   Click Add Account
 4. On the Auto Account Setup page, select E-mail Account, and enter your account details in the fields provided.
  Field What to enter
  Your Name The name you want to display as your sender name.
  E-mail Address Your account email address.
  Password Your email account password.
  Re-type Password Your email account password, again.
  Enter email account details
 5. Click Next.
 6. Outlook will use Autodiscover to find your account server details, and set up your account. You will see check marks appear next to each line, and then a message that your account is successfully configured.
  Account successfully configured message
 7. Click Finish.

Next step

 • Send yourself a test email message from your webmail to be sure your email is set up correctly. When you receive it, reply from Outlook, so you can test your outgoing server settings, too.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.