Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Outlook: Add contacts

To get your Outlook contacts into your subscribers, you'll first need to export them from Outlook and then import them into your GoDaddy Email Marketing account.

Note: You cannot export any data, if you are using Outlook 2016 for Mac or Outlook Web App (OWA). These are known issues with Microsoft.

Export contacts from Outlook

 1. In Outlook, choose the File tab in the very top left corner of the application window.
 2. File menu in very top left of application window

 3. Click the Open & Export option. Then select Import/Export.
 4. Choose Open & Export, and then the Import/Export option.

 5. Within the wizard window, select Export to a file. Then click Next.
 6. Choose Export to a file from the wizard window.

 7. Select Comma Separated Values as the file type, and click Next.
 8. Choose Comma Separated Values.

 9. Select the Contacts folder as the folder from which to export. If you have organized your contacts into folders, you can expand the Contacts folder and choose a specific set of contacts to export. Click Next.
 10. Choose Contacts folder.

 11. Type in what you want to name your exported file, and then click Browse to choose the location for the file. Click Next.
 12. Type file name and browse to choose file save location.

 13. Be sure the correct action is checked, then click Finish.
 14. Confirm action is selected and finish.

Import contacts into GoDaddy Email Marketing subscribers

 1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
 2. Click on Add Contacts to reveal the import options.
 3. From the Many at a time tab, click the Browse button. Find the CSV file you just created, and select it.
 4. Choose the list to import your contacts into:
 5. Click Add Contacts.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.