Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Outlook app on Android: Set up email

This article is specific to Workspace Email only. For Office 365 Email instructions, see Set up my Office 365 email on my Android Outlook app

To access your Workspace email from your Android phone, use the Outlook app. The Outlook app is compatible with Android phones and tablets running Android 4.0 and above.

 1. Download the Outlook app.
 2. Tap Install and Accept.
  Click Install on Outlook app in Play Store.
 3. Tap Open.
  Click open on Outlook app in Play Store.
 4. Tap Get started.
  Click Get Started.
 5. Tap IMAP.
  Click IMAP.
 6. Enter the following details:
  • Display Name: Enter whatever you want to show as the email sender. This may be your name, or your business name.
  • Email Address: Use your Workspace email address.
  • Password: Use your Workspace email password.
  • Description: Enter a description for this email account. This only shows to you.

  Enter email address details.
 7. Tap Next.
  Click Next.

That's it. You're done! You should see your inbox in the app, and be able to send and receive email.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.