Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Outlook app on iPhone & iPad: Set up email

This article is specific to Workspace Email only. For Office 365 Email instructions, see Outlook app on iPhone & iPad: Set up email

To access your Workspace email from your iPhone or iPad, you can use the Outlook app. The Outlook app is compatible with any device running iOS 8.0+.

Warning: You must have IMAP-enabled Workspace email to use the Outlook app. If you are not sure what kind of account you have, read this: Do I have IMAP or POP settings?
 1. Download the Microsoft Outlook app, by tapping Get, then Install, then Open.
 2. Tap Get Started.
  Click Get Started in Outlook app.
 3. Decide if you want the Outlook app to send you notifications, and tap the appropriate option.
  Select notifications option

  Note: If you selected Notify Me, tap OK on the pop-up notification.

 4. Type your Workspace email address in the field, and tap Add Account.
  Type email address, tap Add Account
 5. Tap IMAP.
  Tap IMAP
 6. Enter your Workspace email password, your display name, and an optional description of the account.
  Type in email details
 7. Tap Go on the keyboard.
  Tap Go on keyboard
 8. If you would like to add another account you can. Otherwise, tap Maybe Later.

That's it. You're done! You should see your inbox in the app and be able to send and receive email.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.