Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook: Errors when opening

If you are having trouble opening Outlook, while using Office 365 from GoDaddy, find your specific error below to fix it:

If Try this
You see the error: The action cannot be completed. The connection to Microsoft Exchange is unavailable. Outlook must be online or connected to complete this action. These Outlook troubleshooting steps.
You see the error: An encrypted connection to the server could not be established... Clear your Windows Credential Manager.
You see the error: Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window. The set of folders cannot be opened. The operation failed. Check out this solution from Microsoft.

If you are not seeing one of the error messages above, try these steps for general Outlook troubleshooting.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.