Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook for Mac isn't accepting my password

You attempt to sign in to Outlook for Mac, and even though you've entered the correct password, Outlook for Mac doesn't accept it and continues to prompt you for your password.

There are two situations where this can occur. Use the table below to determine which resolution is right for you.

Situation Resolution
Your macOS user account password has recently been reset. That password might not match the password of your login keychain. Either, create a new login keychain or update it with your new password.
You've installed the most recent macOS update (release in December, 2016.) Attempt to repair the Outlook client configuration files that may have become corrupted.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.