Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook for PC: Add an email signature

With Office 365 from GoDaddy, you can create email signatures in Outlook, on your PC, that are automatically added to the end of your emails.

  1. Launch Outlook on your PC.
  2. Go to the Home tab, and then click New Email.
  3. Click Options.
  4. Go to the Message tab.
  5. Click Signatures, and then click Signatures...
  6. Select the Email Signature tab, and then click New.
  7. Enter a name for the signature, and then click OK.
  8. Enter the signature you want to use, and then click OK.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.