Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook (PC): Bạn hãy thử xóa Bộ Quản lý Chứng danh Windows của mình

Nếu bạn đang gặp sự cố khi mở Outlook avà đang sử dụng một tài khoản Microsoft 365, sự cố của bạn có thể là do thông tin xác thực định dạng chưa đúng được lưu trong Bộ Quản lý Chứng danh của Windows. Đây là cách xóa chúng:

  1. Đóng Microsoft Outlook.
  2. Từ menu Bắt đầu, vui lòng truy cập Bảng điều khiển của bạn.
  3. Chọn Tài khoản Người dùng.
  4. Chọn Bộ Quản lý Chứng danh.