Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook (PC): Clear the Windows Credential Manager

If you're having issues opening Outlook and are using an Office 365 account, your issue might be improperly-formatted credentials stored in Windows Credential Manager. Here's how to remove them:

 1. Close Microsoft Outlook.
 2. From the Start menu, select Control Panel.
 3. Click User Accounts.
 4. Click Credential Manager.
 5. In the Windows Credentials and Generic Credentials section, remove any stored credentials referencing the Office 365 or ms.outlook email addresses:
  1. Click (Details).
  2. Click Remove from vault.
  3. Click Yes on the warning box.
  4. Repeat these steps until you remove all of the credentials associated with your email address.
 6. Close the Control Panel window.
 7. Launch Outlook.

Next step

Restart Outlook, and you will be prompted for sign in credentials for each address you have configured in the profile.

If you continue to have trouble, see Outlook error: The action cannot be completed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.