Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook profiles

A profile in Outlook contains your email addresses, contacts, calendars, and preferences. You can have multiple addresses within one profile, or you can use your profiles to separate your different inboxes.

Note: Outlook 2010, and later versions, let you have multiple exchange addresses in a single profile.

Think of Outlook profiles like different user logins on a single computer. Each user has a desktop, different applications, and their own files and folders. Similarly, each Outlook profile has its own setup, and data.

Note: You can't switch Outlook profiles while Outlook is running.

Outlook will start with the default profile. You can set Outlook to prompt you for a profile when it starts.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.