Outlook: Set up mail

Pick which Outlook version you want to set up with your Workspace email for full instructions.

Windows Mac Mobile App
2010 2011 iPhone
2015 2016 Android
2016

More info

  • For Windows users, you can use the Outlook Setup Tool to automatically set up your Workspace email in Outlook.
  • On your phone, you also have the option of setting up your Workspace email using the native mail app, instead of the Outlook app:

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.