Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Outlook: Troubleshooting

There are some common issues you could face when using Outlook with Office 365. Identify your problem area below:

Issue Try this...
Can't open Outlook Diagnose your error message to fix
Can't setup Outlook 2010 You must patch Outlook before using Office 365
Can't send email on Windows 10 Try this solution from Microsoft
Can't use autodiscover or setup wizards Try manually setting up Outlook. This will not work with Office 2016, or if you are using a Mac.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.