Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Outlook (Windows): Manually add autodiscover SRV record

If you want to use Microsoft© Outlook on a Windows PC with your Workspace email, you can add an autodiscover SRV (Service) record to your domain zone files. This allows you to set up Outlook with only your email address and password.

Note: If your domain is registered in the same account as your email, just turn on Outlook Easy Setup, to have this done automatically.

 1. Log in to the account where your domain is registered, and find where to add an SRV record.
 2. Enter the following details:
  SRV record field Enter this...
  Name @
  Target autodiscover.secureserver.net
  Protocol _tcp
  Service _autodiscover
  Priority 0
  Weight 0
  Port 443
  TTL 1 hour
 3. Save your new SRV record.

And now when you set up Outlook, you only need to enter your email address and password.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.